Get Adobe Flash player

Mladý Európan 2022

Dňa 22.04.2022 sa v budove starej Radnice v Lučenci uskutočnilo regionálne kolo 17. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže „Mladý Európan 2022“, ktorá je organizovaná Zastúpením Európskej komisie (EK) na Slovensku v spolupráci s 12 centrami Europe Direct a je venovaná študentom stredných škôl z celého Slovenska. Záštitu nad súťažou v roku 2022 prevzal podpredseda EK pán Maroš Šefčovič.

 Obsahové zameranie súťaže zahŕňa aktuálne informácie o problematikách Európskej únie (EÚ), jej inštitúciách, legislatíve, politikách a programoch EÚ a jednotlivých členských štátoch. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva EÚ medzi študentmi stredných škôl na Slovensku.

Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Hlavnými oblasťami tento rok sú: Európsky rok mládeže 2022 a programy EÚ pre mladých ľudí, priority EK pod vedením Ursuly von der Leyen, najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity a opatrenia EÚ v reakcii na koronavírus. Taktiež Európsky parlament, Rada EÚ a krajiny predsedajúce Rade EÚ v roku 2022, konkrétne Francúzsko a Česká republika. V neposlednom rade tiež zahraničné vzťahy a pôsobenie EÚ navonok, i vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine. Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Podmienkou účasti trojčlenného tímu v regionálnom kole súťaže bolo odovzdanie stručného projektu o Francúzsku - krajine aktuálne predsedajúcej Rade EÚ.

Na 8 zúčastnených tímov čakali 3 súťažné kolá. Prvé kolo predstavovalo vedomostný test o EÚ a druhé kolo jazykovú krížovku. Družstvá z troch škôl s najvyšším počtom získaných bodov si vo finálovom treťom kole museli poradiť s otázkami doplnenými o obrázky osobností, dominánt a symbolov členských krajín EÚ.

Našu školu reprezentovali žiaci Marek Macháček z II.A, Filip Filanda a Jakub Karásek z II.B. Chlapci boli výborní a umiestnili sa na krásnom 4. mieste, pričom ich len 1 bod delil od tretieho miesta. Naši “mladí Európania” si odniesli vecné ceny, ako aj nové poznatky a skúsenosti.

Mgr. Miroslava Ružinská

 Mlady Europan 2022

Mlady Europan 2022 (1)

Mlady Europan 2022 (2)

Mlady Europan 2022 (3)

Kalendar

July 2022
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

Civilná ochrana

Vyhľadávanie

JA Slovensko

jaslovensko-2021-2022-200x600x2