Get Adobe Flash player

Euroscola 2024 na Obchodnej akadémii v Lučenci

Obchodná akadémia sa aj tento rok rozhodla zapojiť do súťaže vyhlásenej Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku, organizovanej v rámci programu EUROSCOLA 2024.

Program Euroscola je výnimočnou príležitosťou pre študentov stredných škôl zažiť európsku spoluprácu a rozhodovanie na vlastnej koži. Študenti stredných škôl zo všetkých členských krajín Európskej únie majú možnosť stať sa na jeden deň poslancom Európskeho parlamentu.

Žiaci si vybrali za nosnú tému tohtoročných podujatí tému: „Európske voľby 2024 – naša spoločná zodpovednosť“.

Naše ciele:

-    usporiadať podujatia, ktorých cieľom bola diskusia o Európskej únii, činnosti Európskeho parlamentuvoľbách do Európskeho parlamentu

-    priniesť medzi našich žiakov, pedagógov a verejnosť nové informácie a zvýšiť volebnú účasť vo voľbách do EP v roku 2024

-    vyhrať účasť na podujatí Euroscola za účasti poslancov Európskeho parlamentu ako aj iných vplyvných osobností európskej integrácie

Pre naplnenie týchto cieľov žiaci 2. a 3. ročníkov za pomoci jednotlivých pedagógov zorganizovali rôzne aktivity a podujatia, zamerané na upevnenie a získanie informácií o Európskej únii, Európskom parlamente a voľbách do Európskeho parlamentu 2024, taktiež na rozvoj kritického myslenia a podporenie ich občianskej zodpovednosti.

Na príprave a realizácii jednotlivých aktivít sa podieľalo spolu 26 žiakov pod vedením pedagógov Ing. Martiny Benčíkovej, Mgr. Kvetoslavy Krivákovej a Ing. Jany Macháčkovej.

 

Euroscoláci vytvorili POZVÁNKU na Euroscola Days - podujatia organizované na našej škole na podporu diskusie na tému "Európske voľby 2024 - naša spoločná zodpovednosť"- TU

 

O aktivitách a podujatiach, ktoré uskutočnili naši žiaci v rámci programu EUROSOLA 2024 si môžete pozrieť toto VIDEO

 

VIDEO, ktoré vytvorili a natočili naši žiaci - „10 dôvodov prečo ísť voliť“ si môžete si ho pozrieť TU

 

PLAGÁT„Prečo ísť voliť“, ktorý tiež vytvorili naši žiaci TU

 

EURONOVINKY – noviny o realizovaných aktivitách a podujatiach TU

 

V rámci aktivít žiaci diskutovali prostredníctvom video hovorov so zástupcami EP - PhDr. Monikou Beňovou, Mgr. Katarínou Roth Neveďalovou a s podpredsedníčku výboru pre európske záležitosti Mgr. Vladimírou Marcinkovou. V oblasti implementácie regionálnej politiky EÚ v SR sme si vybrali na diskusiu pani prezidentku Asociácie komunálnych ekonómov SR Ing. Evu Balážovú, PhD. Taktiež sme úzko spolupracovali s centrom Europe Direct Lučenec, ktoré pre nás uskutočnilo prednášku, workshop a poskytlo množstvo propagačného materiálu. Ďalšie aktivity v oblasti zvýšenia účasti na voľbách do EP nás priviedli k zaujímavým osobnostiam ako Filip Mroč, zástupca platformy Zmudri.sk a Jozef Málik, zástupca OZ „Mladí podnikavci mesta Lučenec“, s ktorí našim žiakom pripravili zaujímavé a podnetné workshopy, zamerané na rozvoj kritického myslenia. Žiaci sa zúčastnili aj prednášky spojenej s diskusiou so zástupcami EP – kancelárie na Slovensku o dôležitosti európskych volieb s Nadiou Novákovou – Bezákovou a Jánom Haraslinom.

Následne „Euroscoláci“ usporiadali workshopy pre svojich rovesníkov, žiakov stredných škôl a aj prvovoličov na tému „Európske voľby 2024 – naša spoločná zodpovednosť“. Workshopy sa niesli v duchu zaujímavých diskusií, prezentácií, brainstormingových aktivít, hier a súťažného kvízu. Informácie boli sprostredkované nielen pomocou prezentácie, ale aj formou videa natočeného žiakmi „10 dôvodov prečo ísť voliť“, propagačných materiálov sprostredkovaných centrom Europe Direct Lučenec, ako aj formou informačného plagátu „Prečo ísť voliť“.

Podujatia boli veľkým obohatením pre žiakov našej školy a zároveň pre verejnosť, ktorá bola informovaná o aktuálnych témach týkajúcich sa činnosti EÚ, Európskeho parlamentu a voľbách do EP prostredníctvom „Euronoviniek“, ktoré spracovali žiaci našej školy pod vedením pedagógov. Boli distribuované v našej škole a verejnosti prostredníctvom našich žiakov v meste Lučenec.

 

Workshop Obchodnej akadémie v Lučenci

„Európske voľby 2024 – naša spoločná zodpovednosť“

 

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci zorganizovali v týždni od 11. marca do 16. marca 2024 pre svojich rovesníkov, žiakov stredných škôl a aj prvovoličov workshop „Európske voľby 2024 – naša spoločná zodpovednosť“. Cieľom ich podujatia bolo predstaviť Európsky parlament, jeho činnosť a právomoci, ako aj jeho význam pre spoločnosť. Taktiež oboznamovali svojich spolužiakov s európskymi voľbami, podnecovali študentov – prvovoličov k ich účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu 2024 predovšetkým diskusiou o prínosoch Európskej únie pre našu krajinu a význame a dôležitosti volieb do Európskeho parlamentu. Naše pozvanie prijali SOŠ pedagogická a SOŠ technická v Lučenci.

Workshopy organizované žiakmi Obchodnej akadémie v Lučenci sa niesli v duchu zaujímavých diskusií, prezentácií, brainstormingových aktivít, hier a súťažného kvízu. Informácie boli sprostredkované nielen pomocou prezentácie, ale aj formou videa natočeného žiakmi „10 dôvodov prečo ísť voliť“, propagačných materiálov sprostredkovaných centrom Europe Direct Lučenec, ako aj formou informačného plagátu „Prečo ísť voliť“.

Aktéri workshopu kládli dôraz na diskusiu. V prvej časti workshopu sa diskutovalo na témy ohľadne základných informácií o Európskom parlamente a Európskych voľbách 2024 a tiež „Čo myslíte, aké možnosti máme vďaka EU, čo nám prináša členstvo v EÚ?“. Spolužiakom boli kladené otázky, na ktoré najskôr odpovedali v rámci vytvorených skupín a následne v rámci celej triedy. Tí najaktívnejší boli aj motivačne ohodnotení. V druhej časti diskusie bola použitá metóda brainstormingu, v rámci ktorej sa mali zamyslieť nad dôležitosťou a významom Európskych volieb 2024. Do priestoru bola daná podnetná otázka „Aký je Váš názor, pôjdete voliť? Prečo by sme mali ísť voliť?

Workshop bol zakončený ďalšími dvoma zábavnými aktivitami. Tou provou bol kvíz „Voľby do Európskeho parlamentu“. Prostredníctvom svojich mobilných telefónov odpovedali na 9 jednoduchých otázok, žiaci tak súperili nielen vo vyznačovaní správnych odpovedí, ale aj v rýchlosti. Prví traja najúspešnejší boli vecne odmenení. V neposlednom rade si žiaci v skupinách zahrali „Euro-hru“ vytvorenú našimi „Euroscolákmi“. Každá skupina mala svojho rozhodcu, ktorý manažoval priebeh hry a bol nápomocný pri zodpovedaní jednotlivých úloh. Žiaci si na záver ešte raz zopakovali základné a dôležité údaje o Európskom parlamente a voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024, čím si utvrdili podstatné a ťažiskové informácie z danej problematiky.

O tom, že workshopy boli úspešné a splnili svoje stanovené ciele, vypovedá pozitívna spätná väzba od všetkých zúčastnených. Naši žiaci si užili pocit úspechu, ktorý im bol odmenou za úsilie, ktoré venovali príprave naozaj rozmanitých aktivít.

Autor: Ing. Martina Benčíková, Ing. Jana Macháčková, Mgr. Kvetoslava Kriváková a kolektív žiakov

workshopy (3)

workshopy (1)

workshopy (2)

workshopy (4)

workshopy (5)

workshopy (5)

workshopy (6)

workshopy (7)

workshopy (8)

workshopy (9)

workshopy (10)

 

Zriaďovateľ:

BBSK3

Kalendar

June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Rozpis rodičovských združení:

05. 10. 2023 o 16:00

11. 01. 2024 o 16:00

11. 04. 2024 o 16:00

Civilná ochrana

Partneri

Vyhľadávanie

JA Slovensko

banner JA 2023-2024

Zmudri

Zmudri do skol-banner